تازه ترین خبرها
  • آخرین به روز رسانی: 2020-10-16 10:44

از APa

انجمن کارشناسان و تحلیل گران سیاسی یک سازمان بین المللی مستقل و غیر دولتی می باشد، مرکز اصلی آن در بیروت است و چندین نمایندگی در کشورهای مختلف دارد.
بیشتر